futurefurniture.gif
samenwerken door openheid
ontwikkelen naar harmonie

workshop

geschatte tijdsduur obv 15 personen
  • creatieve opwarmer
  • mindweb maken
  • evt pauze
  • construxie maken
parallel aan deze sessie kunnen enkelen die dat willen en mits er een internetverbinding is bladeren door de linx op mijn site (http://futurefurniture.nl/linx) op zoek naar voorbeelden

creatieve opwarmer

15 min
precieze vorm nog in te vullen, denk aan geleide visualisatie:
kijk eens naar jezelf
wat zie je dan, lijf, gevoelens, anderen, wat houdt je bezig, laat het gaan
wat kom je doen, wil je doen, wil je brengen, delen, halen
jouw leven als een gebouw, hoe ziet dat er uit
is er ook een plek voor samenwerking, of wil je er een maken, of misschien wil je een plek maken voor iets wat je belangrijker vind maar nog geen plek heeft
hoe ziet die plek er uit
loop eens door je huis en breng alle dingen naar die kamer toe die er in horen, zijn dat herinneringen, dromen, angsten, pijn, energie, onduidelijkheden, onzekerheden, geloof, hoop, liefde
welk ding wil je pakken en in ons midden leggen, schrijf dat op een vel (a5/a4, zo groot dat het staand leesbaar is als het op de vloer ligt) en zeg ze naast elkaar neer
uit de visualisatie delen we in de groep wat we in het midden willen leggen

eventuele input:
deepak chopra: wat zou je doen als je alle tijd en alle geld had
erste geld
eerste opdracht
waarvoor heb je zoal gepaard
eerste werk
heb je (of wel wel eens nagedacht over) een eigen bedrijf

we spreken alleen met elkaar om vragen te stellen, ter verduidelijking, zonder oordeel

mindweb maken

we leggen de vellen uit de visualisatie in een web op de grond:
10 min
steeds pakt 1 iemand een vel, dat hoeft niet de hare/zijne te zijn
en legt dat ergens op de grond
er is geen volgorde, we spreken niet
15 min
als alle vellen op de grond liggen gaan we de vellen schuiven
eerst schuiven we 1 voor 1
de anderen (dus niet degene die schuift) interpreteren de verschuivingen
5 min
we plaatsen een vel met de text samenwerkingseconomie in het midden
we vragen ons af: hoort dit vel samenwerkingseconomie wel hier in het midden
zo nee: waar dan wel, en: wat moet er wel in het midden liggen
15 min
we maken verbindingen, groeperingen, volgordes tussen de vellen ihb met het/de centrale vel(len)
bij de verbindigen kunnen texten geschreven worden

evt pauze

construxie maken

1 uur
we doen dit in 3-5 rondes alsvolgt:
we werken met kaartjes (a6)
elke ronde ziet er alsvolgt uit:
  1. kaartje zoeken of schrijven
  2. leg het kaartje neer in het web
  3. verbind het kaartje met het web
  4. beschrijf de verbinding
  5. discuss/abstract/modify: in overleg wordt de construxie aangepast
per ronde werken we met verschillende kaartjes:
eerst schrijven we elementen waarvan we vinden dat die iets met samenwerkingseconomie te maken hebben op
daarna voegen we mijn kaartjes toe, eerst de overzichtskaartjes, daarna een set die ik als input heb gebruikt

hier kan mijn sessie eindigen (na 2 uur + pauze)
we moeten dan wel nog afspreken hoe we hier verder mee gaan
het doel zou kunnen zijn een nieuwe economie manifest te maken
dat idealiter een construxie bevat van een samenwerkingseconomie
kun je lid worden
wat moet je daarvoor doen
hoe gaat dat dan in zijn werk
wat doe je in zo'n samenwerkingseconomie
gebruiken we geld en waarvoor dan
hoe zit dat met verantwoordelijkheden
welke rol speelt openheid/transparantie
hoe gaat dit werken/helpen
sluit dit aan bij hoe mensen in elkaar zitten
wat is onze analyse van onze huidige economie en waarin is onze opzet anders
wat kunnen we nu (al) doen
wat komt er allemaal bij kijken
belangrijke elementen in mijn beleving:
transparantie
dialoog
vertrouwen
lef (om te vertrouwen)
assertiviteit (in de dialoog)