futurefurniture.gif
samenwerken door openheid
ontwikkelen naar harmonie

Optimale waardecreatie

De waarde die wij met zijn allen creeren is niet optimaal omdat we bij de beslissingen die we nemen niet alle belangen (voldoende) meewegen. Ongewild zitten we elkaar in de weg. Dat kan liggen aan onwetendheid maar bijvoorbeeld ook aan bonusregelingen waardoor belangen conflicteren. Zo worden we concurrenten van elkaar in plaats van dat we samenwerken. Het Parelspel optimaliseert de waardecreatie van een of meerdere organisaties.

Concrete aanleidingen om het Parelspel te spelen zijn bijvoorbeeld het vlottrekken van gestrande projecten of het ontketenen van de creativiteit van de medewerkers.

Openheid

Samenwerken is het doel van het Parelspel. Openheid is de strategie, zonder openheid geen Parelspel. Belangen en afwegingen komen op tafel. Wilt u dat wel? Het kan betekenen dat u met de billen bloot moet. Dat kan dus alleen als u elkaar vertrouwt en respecteert. Als u er samen voor gaan wil en van leren. De professionele begeleiding van het spel houdt voortdurend in de gaten dat aan alle voorwaarden om het spel constructief en effectief te spelen is voldaan.

Het Parelspel daagt u uit open te zijn over uw belangen en afwegingen en ruimte te geven aan anderen, hoe kunt u anders tot samenwerken komen?

Het Parelspel

De kern van het Parelspel bestaat uit de vijf begrippen belang, actie, beslissing, arena en spelregel. Afhankelijk van de vraag en de situatie wordt een vorm gekozen waarin het Parelspel gespeeld wordt. Dat kan op velerlei wijzen, van workshop tot managementgame en van besturingsmechnisme voor een innovatieve netwerkorganisatie tot een politieke demasquerade.