futurefurniture.gif
samenwerken door openheid
ontwikkelen naar harmonie

how to make love with money

wat is jouw verhouding met geld? hoe beleef jij (jouw) geld? op deze vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk.

economie van de macht

veel mensen denken dat geld macht is. dat denken ze vooral omdat ze denken dat ze macht nodig hebben. en daarom willen ze er veel van hebben.

economie van de energie

sommige mensen denken dat geld energie is. zij willen geld vooral laten stromen als een energieveld. voor hen geldt de wet van behoud van geld: voor wat hoort wat.

economie van de liefde

er zijn ook mensen die denken dat geld liefde is. zij hebben geleerd dat hoe meer liefde je uitdeelt hoe gelukkiger je bent (niet: hoe meer liefde je terugkrijgt, dat is wel zo, maar op het moment dat dat je reden is om je liefde uit te delen doe je het niet meer uit liefde en komt er dus ook nix meer terug).

deze perspectieven lopen denkelijk parallel met de 5 manieren waarop iemand met andermans belangen kan omgaan:
 • agressief
 • competitief
 • individualistisch
 • cooperatief
 • altruistisch
zo bezien kunnen we een campagne starten om de rijken der aarde duidelijk te maken hoeveel liefde ze wel niet bezitten. die campagne kan er uit bestaan te laten zien hoe je met geld lief kan hebben.

de open vennootschap

 • iedereen waar wij zaken mee doen zien wij als onderdeel/partner in ons web
 • zelf zijn wij volledig open (transparant) (waarde: openheid)
 • en ter verantwoording te roepen (waarde: rentmeesterschap)
 • van onze partners eisen wij dat niet volledig maar het heeft wel onze duidelijke voorkeur (waarde: respect)

openheid als licht

het mooie van licht is dat als je het in de duisternis schijnt het licht wordt maar je kan geen duisternis in het licht schijnen om het weer donker te maken. dat gaat evenzo met openheid: in een open omgeving kan iedereen het zien als je niet open bent.

ik wil nog twee waarden toevoegen:
 • vertrouwen
 • vrijheid: geen dwang maar wel respijt en hulp bij het implementeren van rentmeesterschap, openheid, respect en vertrouwen
eerste stap: lid worden van het mvo-platform

het einde van de guru's

door het volgen van guru's bouw je geen (eigen) bewustzijn op. in onze tijd is het volgen van guru's daarom contraproductief. iemand die dit beseft zal dus nooit guru's volgen maar ook zelf niet als guru gevolgd willen worden (vgl krishnamurti toen hij in nederland kwam).

islam is een religie in eerste instantie gebaseerd op respect christendom in eerste instantie op verantwoording door openheid toe te voegen kunnen de twee gesynthetiseerd worden tot een web of consciousness