futurefurniture.gif
samenwerken door openheid
ontwikkelen naar harmonie

kern

hier nog enkele gedachtenspinsels:

waartoe ben ik op aarde? ik heb een onsterfelijk deel dat zich ontwikkelt. in die ontwikkeling is bewustzijn cruxiaal. bewustzijn is heel eenvoudig: waar ben je je bewust van, wat zijn de dingen waar over je denkt, waar heb je woorden voor? voor mij bestaat het universum uit licht en liefde. obv dat bewustzijn kan ik keuzen maken. vanuit mijn liefde kies ik ervoor om mijn licht constructief te laten stromen. deze keuze sluit aan bij wie ik ben en daarom weet ik dat dat ook de goede keuze is voor mij. dan hoef ik ook niet bang te zijn voor wat dan ook. om te kiezen voor liefde heb je bewustzijn nodig en lef.

where is your power? in your muscles or in your brain? (wie niet sterk is moet slim zijn). my power is in my heart.

[what do you do with your power? do you use it in your own interest or in the interest of the world around  you? this is a bit like the distinction between the two dutch words for power: macht and kracht respectively. the interesting thing about the power of the heart is that as opposed to the power of your muscles or brain by it's very nature you can only use it as kracht, to connect to people and share. share love for example.]

dagelijks sterven 25.000 mensen aan de honger (terzijde: dat zijn ongeveer 10 twin towers per dag, wat zou er met dit cijfer gebeuren als we alle energie die in terrorismebestrijding zit zouden aanwenden om dit probleem aan te pakken? - en hoeveel mensen zouden dan nog voor het terrorisme geronseld kunnen worden?). er is genoeg eten voor iedereen en het is ook geen logistiek probleem. het is dus een besturingsprobleem: we kunnen niet delen. waarom kunnen we niet delen? omdat we niet durven. waarom durven we niet? omdat we bang zijn. maar waarvoor dan? dood gaan? dat doen we toch wel. overigens is de overgang naar de hemel helemaal niet iets dat je koste wat kost zo lang mogelijk wil uitstellen. een andere reden is misschien dat we schaarste ervaren: wat ik geef aan jou heb ik zelf niet  meer. mijn geloof (dat voor zover ik kan zien wetenschappelijk onderbouwbaar is, en ook al gedaan is, axelrod) is dat transparantie een noodzakelijk voorwaarde voor samenwerking is en dat in samenwerking er overvloed blijkt te zijn. en als je liefde deelt dan wordt het alleen maar meer ipv minder.

het meest fascinerende aan licht is dat als je het in de duisternis schijnt het licht wordt maar als je duisternis in het licht schijnt dan wordt het niet duister (om de simpele reden dat je duisternis helemaal niet schijnen kunt). daarom bestaat de inspiratie-economie uit 2 grondbeginselen:

  • openheid (het licht dat schijnt)
  • verbinding tussen eigendom en verantwoordelijkheid (mijn inziens is de ontkoppeling van deze twee kernbegrippen de ziekte waar onze westerse sameneving aan leidt)

in het licht kunnen we zien dat en hoe eigendom en verantwoordelijkheid gekoppeld zijn met 2 effecten

  • we kunnen controleren dat deelnemers hun verantwoordelijkheid nemen (of we zien dat ze niet open zijn, en al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel)
  • we inspireren elkaar

in deze inspiratie-economie stellen we daarom geen regels op (want regels vernietigen bewustzijn en zo laten we ons reduceren tot een machine) maar mag iedereen zelf invullen hoe z/hij zijn verantwoordelijkheid opneemt.